در زنجیره تامین صنایع داروسازی، پزشکی و تغذیه عوامل مهمی برای اثر بخشی و سلامت کالا از تولید تا عرضه به مصرف‌کننده نقش دارند. از جمله مواد اولیه با کیفیت، تجهیزات مناسب و دانش برای تولید کالا.حمل و نقل تخصصی این مواد نیز بسیار مهم است و باید با دانش روز و استانداردهای حمل همراه باشد تا همواره کیفیت و اثر بخشی محصولات حفظ شود.حمل نامناسب اگر چه ممکن است تغییری در ظاهر کالا ایجاد نکند اما کیفیت و اثر بخشی مفید آن را میتواند تحت تاثیر قرار دهد . کسب دانش حمل درمورد کالا های مذکور در سطح بین المللی و به روزرسانی آن در شرکت های حمل ونقل و همچنین در بخش های بازرگانی و لجستیک شرکت های سفارش دهنده کالا ‌ میتواند کمک رسان در نظارت صحیح و کنترل روند عملیات حمل از کشور مبدا به مقصد باشد و در نتیجه این نظارت و دانش کالا با کیفیت و سلامت به مقصد برسد.

شرکت ویرا با تجربه و دانش به روز در حمل تخصصی دارو و مواد فاسد شدنی خود را به استفاده از فرآیندهای دانش‌محور در عملیات حمل کالاهای خطرناک، حساس و نیازمند به کنترل دمای ویژه به سرتاسر جهان از جمله ایران متعهد می‌داند.

هدف این تارنما کمک به افزایش دانش حمل ونقل بین المللی شرکت های تامین کننده کالاهای حساس و شرکت های حمل درمورد حمل کالاهای خطرناک،نیاز به کنترل دما،حساس و فاسد شدنی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و انتخاب شده از فهرست شرکت‌های دانش محور بار فرابر ایرانی است که بر اساس استانداردهای حمل دارو‌ و کالاهای خاص به صورت پویا ،گزینش ،کنترل و معرفی می شوند تا شرکت‌های دارویی، پزشکی و غذایی بتوانند به‌ راحتی از آن استفاده کنند و با آسودگی خاطر حمل محصولات خود را انجام دهند.

نظر به حساسیت های بالا در حمل مواد خاص بخش حقوقی ایجاد شده است که اصول پایه ای این شبکه و مقررات تارنما را تنظیم نماید و نظارت برحسن انجام کار داشته باشد و همچنین درصورت درخواست مشاوره لازم وحمایت از حقوق اعضا را انجام خواهد داد.

امید است که با پیش برد این هدف بتوان حمل کالاهای حساس را به‌ کشور عزیزمان ایران تحت شرایط مناسب با حفظ کیفیت محصول فراهم شود.